ภาพยนตร์ญี่ปุ่น Princess Jellyfish (Kuragehime) 1/4 G-Drive