ภาพยนตร์ญี่ปุ่น Princess Jellyfish (Kuragehime) 3/4 G-Drive